Bugun...
5 Bin Tl Ödüllü Yarışma
Tarih: 08-01-2015 11:54:00 Güncelleme: 08-01-2015 12:02:00 + -


Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ''Mühendis Öğrencileri Yenilikçi Projeler Yarışması

5 Bin Tl  Ödüllü Yarışma

ERCİYES ÜNİVERSİTESi MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ‘’MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ YENİLİKÇİ PROJELER YARIŞMASI’’YARIŞMA PLANI

 


YarıĢma, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi ve Erciyes Teknopark A.ġ. iĢbirliği
düzenlenmektedir.


B) YARIŞMANIN KONUSU


Erciyes Üniversitesi, Mühendislik fakültesi lisans öğrencileri tarafından hayata geçirilmiĢ
veya geçirilme potansiyeli yüksek olan yenilikçi öğrenci projelerinin desteklenmesidir.
Mühendislik değeri taĢıyan, tüm projeler kabul edilecektir. Projenin mevcut geliĢtirilme
durumu ve öğrenci tarafından geliĢtirilip geliĢtirilmediği istendiğinde kontrol edilecektir.


C) YARIŞMANIN AMACI


YarıĢma ile Mühendislik Fakültesi lisans öğrencileri arasında yenilikçi, özgün, nitelikli
projeler tasarlanmasının teĢvik edilmesi, teknolojiye ve iĢ hayatına yönelik tecrübelere
destek verilmesini hedeflemektedir. Öğrenim hayatına devam etmekte olan
öğrencilerin proje ve bilimsel çalıĢmalara olan ilgisinin artması da amaçları arasındadır.


D) BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME


BaĢvurular bölümler bazında www.erciyestto.com/basvuru adresinden alınacaktır. Her
bölüm öncelikle kendi içerisinde en az 3 kiĢilik bir jüri oluĢturacaktır. Ġsteğe bağlı olarak
proje ekibinden sunum yapmaları istenebilir. Her bölüm jürisi değerlendirme yapacak ve
bölüm öğrenci projelerinden 2 projeyi genel jüri değerlendirmesine sunacaktır. Genel jüri
ödül alacak projelerin belirlenmesinde tek yetkili kurul olmakla birlikte değerlendirmeyi
grupların yapacakları sunum sonucunda yapacaktır.


Genel jüri bünyesinde Mühendislik Fakültesi’nden akademisyen üç kiĢi, Erciyes
Teknopark A.ġ. adına bir kiĢi ve Özel Sektör Temsilcisi olarak da bir kiĢi yer alacaktır.


E) İDARENİN ADINA SEKRETERYA GÖREVİNİ ÜSTLENEN KOORDİNATÖRÜN İLETİŞİM
BİLGİLERİ


Erciyes Teknopark A.ġ.


Metin Er


metiner@erciyesteknopark.com


(0352) 224 81 12 - 183F) DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

 


Proje fikrinin özgünlüğü / 5 üzerinden
Projenin mevcut tamamlanma durumu / 5 üzerinden
Proje fikrinin taĢıdığı mühendislik değeri / 5 üzerinden
Proje takımının nitelikleri ve projeye uygunluğu / 5 üzerinden

 


G) YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI


· YarıĢmaya bireysel veya grup olarak katılmak mümkündür. Grup halinde katılım
olması durumunda grup üyeleri Erciyes üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, lisans
öğrencisi olmalıdır.


· YarıĢmaya katılacak projenin özgünlüğü ve yenilikçi yönünün olması gerekmektedir.
· Jüri üyeleri ile bunların birinci dereceden akrabaları arasında olmaması gereklidir.
· Projelerin özgün olmaması veya herhangi bir yerden kopyalanmıĢ olması durumunda
her türlü sorumluluk proje ekibine aittir.
· Projelerin bilimsel niteliklere ve etik kurallara uygun olması gerekmektedir.


H) YARIŞMACILARDAN İSTENENLER


· BaĢvuru formunun eksiksiz doldurulmuĢ olması gerekmektedir.(Bireysel ve grup
baĢvurular için proje yürütücüsü tarafından yapılacaktır.)
· Katılımcılara ait özgeçmiĢler baĢvuruya eklenmelidir.
· Proje çıktısı olarak tasarlanan ürün/uygulama için gerekli görsellerin yer alması
gerekmektedir. (Model çizimler, üretilen prototip görselleri, teknik resim çizimleri vb.
bulunmalıdır.


İ) YARIŞMA TAKVİMİ


Proje Kabul Tarihi:
· 01 Ocak 2015 - 1 Mart 2015
Sonuç Açıklanma Tarihi:
1 Nisan 2014)

 

PROJELERİN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI

 


BaĢvurular, www.erciyestto.com/basvuru adresinde bulunan (Mühendislik Öğrencileri
Yenilikçi Projeler YarıĢması) adresinden online olarak yapılacaktır.


K) YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ


· Erciyes Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBĠSĠS)
· mf.erciyes.edu.tr
· www.erciyes.edu.tr
· www.erciyesteknopark.com
· www.erciyestto.com
YarıĢma sonuçları belirtilen adreslerden ilan edileceklerdir.

 


L) ÖDÜLLERİN SAYISI, TUTARI, NE ZAMAN VE NASIL ÖDENECEĞİ


1.’ye 5.000 TL ödül
2.’ye 2.000 TL ödül
3.’ye 1.000 TL ödül
4.’ye ve 5.’ye IPAD Mini


 * Ġlk 3 projenin danıĢman akademisyenlerine birer IPAD AIR
Bunların yanı sıra,


· Bölümler tarafından yapılan değerlendirme sonucu seçilen tüm projeler Proje Park’ta
sergilenecektir.


· Takım kurulması ve Erciyes Teknopark’ın uygun görmesi halinde takımlar ser@
programına katılabileceklerdir.
Ödeme Şekli,


Nakti ödüller, yarıĢma sonuçlarının duyurulmasının ardından, yarıĢmacılar tarafından
belirtilen banka hesap numaralarına yatırılacaktır. Diğer ödüller ise elden verilecektir.


M) PROJENİN PAYLAŞILMASI VE ÖNEMLİ HUSUSLAR


Proje sahipleri projelerinin adının, özet bilgilerinin ve görsellerinin Erciyes Teknopark A.ġ.,
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi ile
paylaĢmayı kabul etmelidir. Proje ekibinin jüri üyeleri ile yakınlığının bulunması veya
projenin özgün olmaması halinde koordinatör kurum ve kuruluĢlardan herhangi birisi
sorumlu değildir. Bütün sorumluluk proje adına baĢvuruda bulunan ekibe aittir.

 

EDUTÖR

 

 

 
Kaynak: Erü Web Sitesi

Bu haber 1699 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER SEKTÖREL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
PUAN DURUMU